• Заглавие

  • Заглавие

  • Заглавие

Информационна система за педагогически специалисти


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Прочетете повече за проектаПоследни новини


Указания за отчитане на обученията по Дейност 1 | Публикувано на: 28.11.2018

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви Указания за отчитане на ... Още...

Важно пояснение | Публикувано на: 15.11.2018

Уважаеми колеги,

Моля да имате предвид, че Информационната система ... Още...

Указания за сформиране на групи за обучения от възложителите по Дейност 1 | Публикувано на: 14.11.2018

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви Указания за ... Още...

На вниманието на педагогическите специалисти! | Публикувано на: 07.11.2018

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес - 07.11.2018 г. информационната ... Още...


Scroll to Top