• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

"Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко." Дон Лок | "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново." Солон | "Мнозина знаят много, но всичко не знае никой." Немска | "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх | "Невежеството още не е позор, позор е нежеланието да се научиш." Татарска | "Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." Галилео Галилей | "Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!" Индийска поговорка | "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска поговорка | "Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам." Зенон | "Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност." Джоузеф Кембъл | "Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето." Робърт Фрос

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта
79498
Заявки за включване в обучения!
5278
Програми за обучение!
73512
Педагогически специалисти!
147
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Информация за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ РУО-ПЛОВДИВ 04. Септември 2020 година | Публикувано на: 04/09/2020

Още...

Трета кампания по Дейност 1 се удължава до 30.09.2020 | Публикувано на: 20/07/2020

Третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от ... Още...

👉 ВАЖНO: ОБУЧЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ | Публикувано на: 29/05/2020

Във връзка с издадена Заповед РД 01-277/26.05.2020 на министъра на здравеопазването, с ... Още...

Актуализиран списък на самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1-Кампания 3 София-град | Публикувано на: 26/03/2020

Код по Админ 2202064- 64 ОУ; 2209036- 36 СУ; 2208413- СГ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ... Още...


Scroll to Top