• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта66458
Заявки за включване в обучения!
3299
Програми за обучение!
64404
Педагогически специалисти!
136
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Обучение на учителите от ОУ"Христо Смирненски" гр. Пазарджик 1-2 юли в гр. Велинград | Публикувано на: 22/07/2019

На 01 - 02.07.2019г. се проведе обучение на педагогически специалисти от ОУ"Христо ... Още...

В ПГЕБ се проведе обучение на тема "Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?" | Публикувано на: 16/07/2019

На 01. 07. 2019 г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен ... Още...

Обучение на тема: „Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците“ | Публикувано на: 16/07/2019

От 05.07 – 07.07.2019г. в хотел „Св. Георги“, гр. Банско се проведе обучение по проект ... Още...

Обучение на тема „Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение “ проведе СУ „Максим Райкович“, град Лясковец | Публикувано на: 15/07/2019

В периода 08.07 – 10.07. 2019г. преподаватели от СУ „Максим Райкович“, град Лясковец ... Още...


Scroll to Top