• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта67507
Заявки за включване в обучения!
4465
Програми за обучение!
64673
Педагогически специалисти!
138
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Обучение на тема „Позитивна училищна среда – ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни“ (26-27.08.2019 г., гр. Етрополе) | Публикувано на: 08/09/2019

Обучението се проведе за времето 26-27 август 2019 г. в хотел „Етрополия“, гр. Етрополе. ... Още...

Списък на образователните институции в област Русе, които са определени да бъдат самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 | Публикувано на: 28/08/2019

Във връзка със стартиране и провеждане на кампания 2. за изпълнение на проект ... Още...

ВАЖНО съобщение!!! Стартира третата кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ | Публикувано на: 23/08/2019

Уважаеми колеги, Екипът на проект „Квалификация за професионално развитие на ... Още...

Съобщение: Приключи профилактиката на информационната система на проект КПРПС!!! | Публикувано на: 22/08/2019

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че Информационната платформа по проект "Квалификация ... Още...


Scroll to Top