• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта60147
Заявки за включване в обучения!
3216
Програми за обучение!
62879
Педагогически специалисти!
130
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Списък на училищата от област Добрич, определени за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, Кампания 2 | Публикувано на: 22/05/2019

Във връзка с провеждане на втората кампания (с период на изпълнение до 31.08.2019 г.) за ... Още...

Институции, които ще бъдат самостоятелни възложители от област Благоевград: | Публикувано на: 20/05/2019

№ по ред Област Община Населено място Име на институцията код по ... Още...

Спазване на правилата за информация и комуникация по проект КПРПС!!! | Публикувано на: 20/05/2019

Уважаеми колеги, Екипът на проект "Квалификации за професионално развитие на ... Още...

Списък на училищата-самостоятелни възложители от област Враца | Публикувано на: 16/05/2019

Списък на образователните институции от област Враца, одобрени като самостоятелни ... Още...


Scroll to Top