Регистрация на училищата и детските градини като самостоятелни възложители на обучения

Моля, попълвайте данните на кирилица! Регистрацията на експерт се одобрява от администратор на системата, след което се получава достъп. Ако срещате затруднения при регистрирането, сигнализирайте на имейл teacher_admin@mon.bg без да правите повторна регистрация!

Началникът на РУО - София-град съгласува списък на училищата и детските градини, които ще участват като самостоятелни възложители на обученията по дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" към 31.12.2018 г.

     
     
| Зареди данни    
Scroll to Top