Регистрация на училищата и детските градини като самостоятелни възложители на обучения

Моля, попълвайте данните на кирилица! Ако срещате затруднения при регистрирането, сигнализирайте на имейл [email protected] без да правите повторна регистрация!

Началникът на РУО съгласува списък на училищата и детските градини, които ще участват като самостоятелни възложители на обученията по дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".

     
     
| Зареди данни    
Scroll to Top