Контакт

Администратор на системата

Електронна поща: [email protected]

Проект "Kвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" с конкретен бенефициент - МОН

Наталия Михалевска - Ръководител на проект
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 431

Полина Фетфова - Kоординатор на проект
г-жа Фетфова отговаря за следните региони: Благоевград, Велико Търново и Враца
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 1166

Ремдие Ибрям - Kоординатор на проект
г-жа Ибрям отговаря за следните региони: Добрич, Перник, Пловдив и Монтана
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 1165

Димитър Асенов - "Експерт програми и проекти"
г-н Асенов отговаря за следните региони: Бургас, Кюстендил и Пазарджик
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 997 7127

Борис Шейнин - Kоординатор на проект
г-н Шейнин отговаря за следните региони: Варна, Видин и Кърджали
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 710

Ваня Карабашева - Kоординатор на проект
г-жа Карабашева отговаря за следните региони: Габрово, Разград и Русе
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 431

Ваня Балчева - Kоординатор на проект
г-жа Балчева отговаря за следните региони: Ловеч, София-град и Плевен
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 590

Даниела Недялкова - Експерт "Човешки ресурси"
г-жа Недялкова отговаря за следните региони: Силистра, Сливен и София-регион
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 559

Мария Петкова - Експерт "Организатор на обучения"
г-жа Петкова отговаря за следните региони: Смолян, Търговище и Ямбол
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 792

Шенай Мюмюн - Експерт "ИКТ"
г-жа Мюмюн отговаря за следните региони: Стара Загора, Хасково и Шумен
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 642

Северина Димитрова - Експерт "Финансово управление"
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 577

Светослав Спасов - Експерт "Юрист"
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 525

Лилия Белчева - Експерт "Обществени поръчки и финанси"
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 610

Геновева Черкезова - Експерт "Логистика на обученията"
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 628

Пламен Георгиев - Експерт "Мониторинг"
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359) 879 937 055

Димитър Здравков - Експерт "Анализ, мониторинг и прогнози"
Електронна поща: [email protected]

Гергана Станчева - Главен експерт в дирекция УИП
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 424 1136

Адриан Спасов - Старши експерт в дирекция УИП
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 424 1130

Контакти на екипа за управление на проекта

Scroll to Top