Контакт

Администратор на системата

Електронна поща: [email protected]

Проект "Kвалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" с конкретен бенефициент - МОН

Полина Фетфова - Kоординатор на проект
г-жа Фетфова отговаря за следните региони: Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Разград, Търговище, София-град
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 424 11 66

Ремдие Ибрям - Kоординатор на проект
г-жа Ибрям отговаря за следните региони: Добрич, Перник, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 424 11 65

Димитър Асенов - Kоординатор на проект
г-н Асенов отговаря за следните региони: Бургас, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Русе, Силистра, Сливен
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 921 76 49

Борис Шейнин - Kоординатор на проект
г-н Шейнин отговаря за следните региони: Варна, Видин, Кърджали
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 710

Стоян Иванов - Kоординатор на проект
г-н Иванов отговаря за следните региони: Ловеч, Плевен, Смолян, София-регион
Електронна поща: [email protected]
Телефон: (+359 2) 9217 730

Контакти на екипа за управление на проекта

Scroll to Top