• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта45795
Заявки за включване в обучения!
1186
Програми за обучение!
58573
Педагогически специалисти!
106
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Проведено обучение по проект КПРПС в 112 ОУ "Стоян Заимов", гр. София | Публикувано на: 17.01.2019

На 15.12.2018г. В 112 ОУ "Стоян Заимов", гр. София, се проведе обучение по проект КПРПС ... Още...

Обучение в 84. ОУ "Васил Левски" по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ | Публикувано на: 17.01.2019

На 01.12.2018 г. се проведе обучение на 19 педагогически специалисти в 84. ОУ "Васил ... Още...

Стартирането на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" | Публикувано на: 16.01.2019

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 ... Още...

Проведено обучение в 88.Средно училище " Димитър Попниколов" | Публикувано на: 15.01.2019

На 9 декември 2018 г. педагогически специалисти от 88.СУ София се включиха в обучение на ... Още...


За нас

Информационната платформа подпомага процеса, свързан с привличане на педагогически специалисти в сферата на средното образование и назначаване им като учители на свободни позиции в училищата.
Виж повече >>

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Scroll to Top