• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

"Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко." Дон Лок | "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново." Солон | "Мнозина знаят много, но всичко не знае никой." Немска | "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх | "Невежеството още не е позор, позор е нежеланието да се научиш." Татарска | "Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." Галилео Галилей | "Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!" Индийска поговорка | "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска поговорка | "Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам." Зенон | "Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност." Джоузеф Кембъл | "Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето." Робърт Фрос

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта
99601
Заявки за включване в обучения!
6829
Програми за обучение!
76106
Педагогически специалисти!
154
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Подаване на Заявка за финансиране на Възложител по Дейност 1 | Публикувано на: 24/02/2021

Уважаеми колеги,

екипа по проекта Ви обръща внимание, че при подаване на ... Още...

👉 ВАЖНO: Информация за обучения по дейност 1 | Публикувано на: 21/01/2021

Във връзка с постъпили множество запитвания, считаме за ВАЖНО да ... Още...

Информация за възстановяване на разходите по придобиване на ПКС | Публикувано на: 18/01/2021

Във връзка с множество запитвания от учители от цялата страна ... Още...

👉 ВАЖНO: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 и промяна в Стандартна таблица на разходите | Публикувано на: 18/01/2021

Извънредното положение и последвалата го извънредната ... Още...


За нас

Информационната платформа подпомага процеса, свързан с привличане на педагогически специалисти в сферата на средното образование и назначаване им като учители на свободни позиции в училищата.
Виж повече >>

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Scroll to Top