• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

"Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко." Дон Лок | "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново." Солон | "Мнозина знаят много, но всичко не знае никой." Немска | "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх | "Невежеството още не е позор, позор е нежеланието да се научиш." Татарска | "Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." Галилео Галилей | "Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!" Индийска поговорка | "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска поговорка | "Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам." Зенон | "Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност." Джоузеф Кембъл | "Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето." Робърт Фрос

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта
69600
Заявки за включване в обучения!
4798
Програми за обучение!
65435
Педагогически специалисти!
139
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Заповед - списък с училищата, заявили желание да бъдат самостоятелни възложители по проект BG05M20З001-2P010-0001 | Публикувано на: 16/10/2019

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на ... Още...

Списък на училища и детски градини самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 - Кампания 3 от област Стара Загора | Публикувано на: 15/10/2019

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на ... Още...

Списък на училища и детски градини самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 - Кампания 3 от гр. София | Публикувано на: 10/10/2019

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на ... Още...

Допълнение към Списък на образователни институции от област Пловдив самостоятелните възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, Кампания 3 | Публикувано на: 30/09/2019

№ Код по Админ Име на образователната институция Населено място Община ЕИК 1 1600241 ДГ ... Още...


Scroll to Top