• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта64567
Заявки за включване в обучения!
3264
Програми за обучение!
63947
Педагогически специалисти!
132
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Проведено обучение по проект КПРПС в СУ "П.Р.Славейков", гр. Добрич | Публикувано на: 11/06/2019

На 9.06.2019 г. в СУ „П.Р.Славейков“, гр. Добрич се проведе обучение на педагогически ... Още...

👉 ВАЖНА информация за изпълнението и отчитането на Дейност 1 по проект КПРПС!!! | Публикувано на: 11/06/2019

Уважаеми колеги, Екипът на проект КПРПС Ви уведомява, че в меню "Полезни документи" ... Още...

Актуален списък на училища и детски градини самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 - Кампания 2 от гр. София | Публикувано на: 07/06/2019

Във връзка с провеждането на Кампания 2, Дейност 1 - краткосрочни обучения на ... Още...

Списък на училищата от област Хасково, определени за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, Кампания 2 | Публикувано на: 25/05/2019

Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" - Хасково, Професионална гимназия по туризъм ... Още...


Scroll to Top