• Министерство на образованието и науката

  • Търсене и предлагане на работни места за педагогически специалисти

  • Квалификации на педагогически специалисти

  • Споделен достъп до широк набор от функционалности

Информационна платформа за педагогически специалисти


Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече за проекта48470
Заявки за включване в обучения!
2860
Програми за обучение!
59548
Педагогически специалисти!
124
Обучаващи организации!
Регистрирани педагогически специалисти по области
Регистрирани потребители

Последни новини


Стартира втората кампания за изпълнение на Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" | Публикувано на: 01/03/2019

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2019 г. стартира ... Още...

Втората кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ | Публикувано на: 25/02/2019

Уважаеми колеги,
През месец март 2019 г. предстои да стартира ... Още...

Изпълнение на Дейност 2 | Публикувано на: 11/02/2019

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви ... Още...

Проведено обучение | Публикувано на: 08/02/2019

На 15.12.2018 г. в 26.СУ „Йордан Йовков” се проведе обучение на 15 педагогически ... Още...


Scroll to Top