Новини

 • Важно за доставчиците на обучения!

  Публикуването на програми за обучения се извършва по теми, включени в едно от трите тематични направления:
  ТН1. Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на ...

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

  До всички заинтересовани лица!

  Уведомяваме Ви, че при възникнали технически проблеми свързани с използването на Информационната система, следва да изпращате съобщение на е-мейл: teacher_admin@mon.bg. Екипът ...

 • На вниманието на педагогическите специалисти!

  Уважаеми колеги,

  За участие в краткосрочни обучения по Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с ...

 • На вниманието на педагогическите специалисти!

  Уважаеми колеги,

  Уведомяваме Ви, че от днес - 07.11.2018 г. информационната система е отворена за участието Ви в краткосрочни обучения по дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на ...

 • Важно пояснение

  Уважаеми колеги,

  Моля да имате предвид, че Информационната система teachers.mon.bg подпомага САМО проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, ...

 • Указания за отчитане на обученията по Дейност 1

  Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви Указания за отчитане на обученията по Дейност 1 по проекта, които са публикувани в секция "Полезни документи", достъпна след вход в системата. Указанията ...

 • Квалифилация в 30. СУ "Братя Миладинови"

  Обучение по програма: „Модели на практическа работа и интерактивни занимания по БДП в образователните институции и в неформална среда. Организация и методика на обучението“

За нас

Информационната платформа подпомага процеса, свързан с привличане на педагогически специалисти в сферата на средното образование и назначаване им като учители на свободни позиции в училищата.
Виж повече >>

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Scroll to Top