Новини

 • 👉 ВАЖНO: Информация за обучения по дейност 1

  Във връзка с постъпили множество запитвания, считаме за ВАЖНО да ви уведомим, че през  четвъртата кампания по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на ...

 • 👉 ВАЖНO: Промяна в единични разходи за обучения

  Във връзка с променената  нормативната рамка, даваща възможност присъствената част на обученията да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, Стандартната таблица на разходите ...

 • Проведено обучение с възложител РУО - София-град

  От 07 до 9 юли 2020 г. в с. Баня, гр. Разлог се проведе присъствената част от обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 14 педагогически специалисти от ЧСУ „П.Р.Славейков“ и ...

 • Проведено обучение с възложител РУО - София-град

  В периода от 22 до 31 август в гр. София РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „РААБЕ България“ ЕООД проведоха обучение на 13 педагогически специалисти от ЧСУ „Българско школо“ по ...

 • 👉 ВАЖНO: ОБУЧЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

  Във връзка с издадена Заповед РД 01-277/26.05.2020 на министъра на здравеопазването, с която отпадат част от мерките, въведени заради COVID-19, Ви информирам, че обученията и квалификациите на педагогическите ...

 • 👉 ВАЖНO: Дистанционно обучение

  Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, организирани по проект ...

 • 👉 ВАЖНO: Самостоятелни възложители

  Уважаеми колеги - членове на регионалните екипи по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (проект КПРПС), финансиран по ...

 • На вниманието на обучителните организации!

  Уважаеми колеги,

  Обръщаме ви внимание, че при издаване на Удостоверение за преминато обучение по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ...

 • ⚠️ Профилактика на информационната платформа

  Уважаеми колеги,
  Необходимо е да се извърши профилактика на Информационната платформа по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР ...

 • Съобщение: Обнародвана е Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.

  Уважаеми колеги, Екипът на проект КПРПС, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г, Ви уведомява, че считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, ...

 • Изпълнение на първата кампания по Дейност 1

  В образователните институции от Област Стара Загора бяха проведени 46 обучения от 16 обучителни организации. В периода от 4 октомври 2018 година до 31 декември 2018 година успешно преминаха обученията 1138 педагогически ...

 • Национална програма "Мотивирани учители"

  Чрез националната програма "Мотивирани учители" Министерството на образованието и науката създава възможности за опитни специалисти да докажат своя професионализъм в трудна и специфична среда и да ...

 • Изпълнение на Дейност 2

  Уважаеми колеги,
  Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви указания за участие и пакет за отчитане на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за ...

 • Проведено обучение

  На 15.12.2018 г. в 26.СУ „Йордан Йовков” се проведе обучение на 15 педагогически специалисти на тема „Техники за развиване на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици”. Обучението, с лектор г-жа ...

 • Съобщение за дейност 2 по проект КПРПС

  Уважаеми колеги, Към настоящият момент пакета документи за изпълнение на дейност 2 е свален за актуализация. След актуализиране на информацията от страна на екипа по проекта, ще имате отново достъп до ...

 • Проведени обучения в 25 ОУ "Д-р П.Берон", гр.София

  На 08.12.2018 година в 25 ОУ "Д-р П.Берон" беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема:"Интерактивни ...

 • Проведени обучения в 25 ОУ "Д-р П.Берон", гр.София

  На 08.12.2018 година в 25 ОУ "Д-р П.Берон" беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема:"Интерактивни ...

 • Проведени обучения в 25 ОУ "Д-р П.Берон", гр.София

  На 08.12.2018 година в 25 ОУ "Д-р П.Берон" беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на ...

 • Проведени обучения в 25 ОУ "Д-р П.Берон", гр.София

  На 08.12.2018 година в 25 ОУ "Д-р П.Берон" беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на ...

 • Указания за отчитане на обученията по Дейност 1

  Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви Указания за отчитане на обученията по Дейност 1 по проекта, които са публикувани в секция "Полезни документи", достъпна след вход в системата. Указанията ...

 • Важно пояснение

  Уважаеми колеги,

  Моля да имате предвид, че Информационната система teachers.mon.bg подпомага САМО проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, ...

 • На вниманието на педагогическите специалисти!

  Уважаеми колеги,

  Уведомяваме Ви, че от днес - 07.11.2018 г. информационната система е отворена за участието Ви в краткосрочни обучения по дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на ...

 • На вниманието на педагогическите специалисти!

  Уважаеми колеги,

  За участие в краткосрочни обучения по Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с ...

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

  До всички заинтересовани лица!

  Уведомяваме Ви, че при възникнали технически проблеми свързани с използването на Информационната система, следва да изпращате съобщение на е-мейл: [email protected] Екипът ...

 • Важно за доставчиците на обучения!

  Публикуването на програми за обучения се извършва по теми, включени в едно от трите тематични направления:
  ТН1. Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на ...

За нас

Информационната платформа подпомага процеса, свързан с привличане на педагогически специалисти в сферата на средното образование и назначаване им като учители на свободни позиции в училищата.
Виж повече >>

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Scroll to Top