Новини

Изпълнение на първата кампания по Дейност 1

10/05/2019 | Публикувано от: Експерт

В образователните институции от Област Стара Загора бяха проведени 46 обучения от 16 обучителни организации. В периода от 4 октомври 2018 година до 31 декември 2018 година успешно преминаха обученията 1138 педагогически специалисти, на които бяха издадени съответните удостоверения съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Scroll to Top