Новини

Списък на училищата от област Добрич, определени за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, Кампания 2

22/05/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждане на втората кампания (с период на изпълнение до 31.08.2019 г.) за изпълнение на Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 до 3 квалификационни кредита“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП НОИР 2014-2020, за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения в област Добрич са определени следните 6 училища: 1. Средно училище "Асен Златаров ", гр. Шабла; 2. Средно училище "Петко Рачов Славейков", гр. Добрич; 3. Средно училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Генерал Тошево; 4. Средно училище "Христо Ботев", гр. Балчик; 5. Средно училище "Димитър Талев", гр. Добрич 6. Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", гр. Генерал Тошево

Scroll to Top