Новини

Спазване на правилата за информация и комуникация по проект КПРПС!!!

20/05/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги, Екипът на проект "Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти" Ви напомня, че възложителите следва да спазват предвидените в проекта мерки за информация, комуникация и публичност. За целта, възложителите по Дейност 1 са задължени да публикуват информация за проведените краткосрочни обучения на собствените си Интернет страници или на страницата на информационната система на проекта. Изискванията за изпълнение на дейностите са посочени в т. 7. "Информация и публичност" от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект КПРПС. В този смисъл, към информацията за отчетените резултати трябва да се публикуват и снимки от обученията. С уважение, Екипът на проект КПРПС

Мерки за публичност по ОП НОИР 2014-2020!!!
Scroll to Top