Новини

Проведено обучение по проект КПРПС в СУ "П.Р.Славейков", гр. Добрич

11/06/2019 | Публикувано от: Експерт

На 9.06.2019 г. в СУ „П.Р.Славейков“, гр. Добрич се проведе обучение на педагогически специалисти от училището по проект КПРПС на тема „ Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците“. Обучението, в тематично направление 1 „Иновативни методи на преподаване“, бе организирано от РААБЕ България, с лектор г-жа Милена Тодорова. Учителите бяха запознати с множество възможности за практическо приложение на дизайн мисленето в работата им.

Scroll to Top