Новини

Проведено обучение на педагогически специалисти от ДГ № 93"Чуден свят", гр.София

19/06/2019 | Публикувано от: Експерт

На 15 и 16 юни 2019 г. педагогически специалисти от ДГ 93“Чуден свят“, гр. София се включиха в обучение на тема : „Формиране и мотивация на екипи. Управление и координация на педагогическите екипи“ с лектор г-жа Петя Генова. В обучението се усъвършенстваха уменията за работа в екип, обогатиха се комуникативните компетентности при презентиране, целеполагане, общуване в екип и групово вземане на решения. Конкретните умения бяха придобити чрез лекции, работа в малки групи, работа по казус, интерактивни игри и учене чрез преживяване.

Лекция
Scroll to Top