Новини

Списък на училищата от област Габрово, определени за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, Кампания 2

05/07/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждане на втората кампания (с период на изпълнение до 31.08.2019 г.) за изпълнение на Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 до 3 квалификационни кредита“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП НОИР 2014-2020, като самостоятелни възложители са определени следните училища от област Габрово: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Габрово; СУ „Отец Паисий“, Габрово; Национална Априловска гимназия, Габрово; ПТГ „Д-р Н. Василиади“, Габрово; СУ „Максим Райкович“, Дряново.

Scroll to Top