Новини

Обучение на тема „Позитивна училищна среда – ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни“ (26-27.08.2019 г., гр. Етрополе)

08/09/2019 | Публикувано от: Експерт

Обучението се проведе за времето 26-27 август 2019 г. в хотел „Етрополия“, гр. Етрополе. Включиха се 25 педагогически специалисти от училищата в област Враца. Обучителната програма е „Позитивна училищна среда – ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни“ на Сдружение „Алтернатива за теб“ с обучител – проф. д-р Милена Алексиева. Емоционална атмосфера на професионално споделяне и подчертано интерактивния стил на обучение предизвика в участниците в обучението мотивация за прилагане на усвоените нови умения и компетентности в своята професионална дейност. Прочетете за обучението на сайта на РУО - Враца, раздел Проекти: http://www.ruobg.com/projects

Scroll to Top