Новини

Обучение на тема “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците”от 28 до 30 юни с възложител РУО - София-град

19/09/2019 | Публикувано от: Експерт

От 28 до 30 юни 2019 г. в гр. Банско РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „Академия НИКЕ“ ООД проведоха обучение на 17 педагогически специалисти от Частно основно училище “Азбуки” и ЧЕГ „Проф. Ив.Апостолов“ по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците” с продължителност 32 академични часа. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на мотивирането на учениците за учене чрез приложение на Проекто-базирано обучение. Учителите работиха съвместно за сплотяване на колектива, за изработване на цялостна училищна стратегия за мотивиране на учениците чрез обвързване на учебното съдържание с проблеми от живота извън училище. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.

Scroll to Top