Новини

Възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез проект КПРПС!!!

29/11/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че третата кампания по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., бе отворена за участие от 01.09.2019 г. Същата ще продължи до 31.08.2020 г. В рамките на кампанията ще имате възможност да се включите в краткосрочни обучения за 1, 2 или 3 квалификационни кредита. Обученията се организират по програми, публикувани в информационната система на проекта за конкретния регион. Част от програмите за 2 или 3 кредита се организират "изнесено" и включват разходите за логистика. По проекта няма ограничение за провеждане на обучения и за 1 кредит, които обичайно се организират от РУО и се провеждат на територията на училище или детска градина.

Текущо до 30.09.2021 г., в рамките на Дейност 2, Вие можете да се включите и в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС.

За въпроси, свързани с изпълнението на проекта, можете да се обръщате към съответното РУО.

С уважение,

Eкипът на проект КПРПС

Scroll to Top