Новини

Списък на училища и детски градини самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 - Кампания 3 от област Стара Загора

15/10/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на педаго-гически специалисти, РУО-Стара Загора Ви представя одобрените за самостоятелни възложители образователни институции от област Стара Загора - 1. 2410808 - Детска градина № 10 „Светлина“, гр. Стара Загора; 2. 2902505 - Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“, гр. Казанлък; 3. 2410311 - Детска градина № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък

заповед
Scroll to Top