Новини

Заповед - списък с училищата, заявили желание да бъдат самостоятелни възложители по проект BG05M20З001-2P010-0001

16/10/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на педаго-гически специалисти, РУО-Кърджали Ви представя одобрените за самостоятелни възложители образователни институции от област Кърджали : 1. 0909106 - СУ "П. Р.Славейков", гр. Кърджали, кв. "Възрожденци"; 2. 0909105 СУ "Отец Паисий", гр. Кърджали, ул „Отец Паисий".

Scroll to Top