Новини

Заповед - списък с училищата, заявили желание да бъдат самостоятелни възложители по проект BG05M20З001-2P010-0001

21/10/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на педаго-гически специалисти, РУО-Кърджали Ви представя одобрените за самостоятелни възложители образователни институции от област Кърджали : 1. 0909613 Духовно Училище, гр. Момчилград, ул. "Вяра" 6.

Scroll to Top