Новини

На вниманието на обучителните организации!

23/10/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Обръщаме ви внимание, че при издаване на Удостоверение за преминато обучение по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., при отразяване на периода на обучението следва да се включат всички дни – присъствени и неприсъствени. Също така Удостоверението следва да е с дата на издаване след приключване на обучението.

При констатиране на несъответствия екипът по проекта ще връща издадените Удостоверения за извършване на корекция.

С уважение,
 
Екипът по проект КПРПС

Scroll to Top