Новини

Заповед - списък с училищата, заявили желание да бъдат самостоятелни възложители по проект BG05M20З001-2P010-0001

28/10/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждането на Кампания 3, Дейност 1 - краткосрочни обучения на педаго-гически специалисти, РУО-Кърджали Ви представя одобрените за самостоятелни възложители образователни институции от област Кърджали : 0909403, Средно училище " Христо Ботев ", общ. Кирково, с. Чорбаджийско, квартал" Старо Чорбаджийско" № 40.

Scroll to Top