Новини

Възстановяване на разходи за включване в процедури за придобиване на ПКС по проект КПРПС!!!

29/11/2019 | Публикувано от: Администратор

На вниманието на педагогическите специалисти!!!

Уважаеми колеги,

В рамките на Дейност 2 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., имате възможност да се включите в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС. Тази възможност важи за всички педагогически специалисти, на които са издадени Свидетелства за ПКС след 04.10.2018 г. и ще продължи до 30.09.2021 г.

Възстановяването на извършените от Вас разходи може да стане чрез попълване на Заявление, което представяте на директора на образователната институция, към която понастоящем работите. Заявлението с приложенията към него следва да подадете до директора, непосредствено преди включването Ви в процедура към съответното висше училище.

За въпроси, свързани с изпълнението на проекта, можете да се обръщате към съответното РУО.

С уважение,

Eкипът на проект КПРПС

Scroll to Top