Новини

Актуализиран списък на самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1-Кампания 3 София-град

26/03/2020 | Публикувано от: Експерт

Код по Админ 2202064- 64 ОУ; 2209036- 36 СУ; 2208413- СГ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ;2224919- ДГ №127; 2217914- ДГ №33; 2211991-ДГ №141; 2221909-ДГ № 155; 2214063- 63 ОУ; 2224047-47 СУ; 2209855-ДГ№ 99; 2205958-ДГ № 49; 2203966-ДГ № 42; 2223808-ДГ № 12; 2212097-97 СУ; 2208092-92 ОУ; 2209305-203 ПЕГ; 2202612-СУУУС "Проф. д-р Д.Денев"; 2218071-71 СУ; 2902501-НГПИ "Свети Лука"; 2207108-108 СУ; 2217913-ДГ № 164; 2203603-СУУНЗ"Луи Браил"; 2203603-130 СУ; 2207843-ДГ № 185; 2212824-ДГ № 139; 2202831-ДГ №112; 2211989-ДГ№192; 2207844-ДГ № 144; 2215176-176 ОбУ; 2213970-ДГ № 59; 2205960-ДГ № 29; 2207849-ДГ № 108; 2222945-ДГ № 18; 2219897-ДГ № 69; 2213980-ДГ № 75; 2223657-ДГ № 72

Списък на самостоятелни възложители
Scroll to Top