Новини

Трета кампания по Дейност 1 се удължава до 30.09.2020

20/07/2020 | Публикувано от: Администратор

Третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г. Целта е да се даде възможност на всички стартирали групи и участници, които вече са преминали своята неприсъствена част на обучението по време на епидемиологичната обстановка, да се включат в присъствената част и успешно да приключат обучението, както и да се осигури възможност на повече педагогически специалисти да участват в обученията.

Училищата и детските градини като самостоятелни възложители по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ могат да осъществят плана си за вътрешноинституционална квалификация като организират обучения по теми в съответствие с плана за квалификация на образователната институция и със стратегията за развитие на институцията.

Scroll to Top