Новини

👉 ВАЖНO: Промяна в единични разходи за обучения

18/01/2021 | Публикувано от: Администратор

Във връзка с променената  нормативната рамка, даваща възможност присъствената част на обученията да се провежда чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, Стандартната таблица на разходите  е допълнена с нови единични разходи за този тип обучения.

Също така поради промяна във Вътрешните правила за командироване в страната на Министерството на образованието и науката и значително увеличение на разходите за труд в сферата на образованието е извършена актуализация и на единичните разходи за обученията с физическо присъствие.

В тази връзка до Регионалните управления на образованието е изпратен  Анекс/Допълнително споразумение, към вече подписаните договори с обучаващи организации, с който да се актуализират единичните стойности на обученията с физическо присъствие и да се добавят единични стойности на обученията от разстояние.

Новите стойности следва да се прилагат от 01.01.2021 г.

 

Единичен разход по видове обучения за присъждане на квалификационен кредит

 

Единичен разход на 1 обучаем при физически присъствено обучение

Единичен разход на 1 обучаем при синхронно обучение от разстояние

Краткосрочно обучение, за което се присъжда 1 квалификационен кредит с продължителност 16 академични часа

43,00

27,00

Краткосрочно обучение, за което се присъждат 2 квалификационни кредита с продължителност 32 академични часа

83,00

54,00

Краткосрочно обучение, за което се присъждат 2 квалификационни кредита с продължителност 32 академични часа, включващо и логистика

301,00

-

Краткосрочно обучение, за което се присъждат 3 квалификационни кредита с продължителност 48 академични часа

120,00

80,00

Краткосрочно обучение, за което се присъждат 3 квалификационни кредита с продължителност 48 академични часа, включващо и логистика

424,00

-

 

Има промяна и в единичните стойности в дейност 2 – САМО в частта подготвителен курс за придобиване на Пета и Четвърта професионално-квалификационна степен, както следва:

  • единичен разход за обучение на място (с физическо присъствие, без нощувки, с присъждане на 2 квалификационни кредита) – 83 лв.
  • единичен разход за обучение без физическо присъствие (с присъждане на 2 квалификационни кредита) – 54 лв.

Екип по проект КПРПС

Scroll to Top