Новини

Заповед - списък с училищата, заявили желание да бъдат самостоятелни възложители по проект BG05M20З001-2P010-0001

15/03/2021 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждането на Кампания 4, Дейност 1 - краткосрочни обучения на педаго-гически специалисти, РУО-Кърджали Ви представя одобрените за самостоятелни възложители образователни институции от област Кърджали - ОУ В. Левски Кърджали

Scroll to Top