Новини

👉 ВАЖНO: Информационна система по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

27/04/2021 | Публикувано от: Администратор

В изпълнение на Дейност 3: „Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други“ по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е разработена нова платформа, която ще бъде достъпна на 26.04.2021 г. на адрес https://edu-teachers.mon.bg/

Достъпът на педагогическите специалисти, образователните институции, териториалните екипи, както екипа за организация и управление на проекта ще се осъществява със служебните акаунти от типа @edu.mon.bg. Само за тези, които все още нямат създаден служебен акаунт (педагогически специалисти в детските градини) ще се запази вход с потребителско име и парола от сегашната платформа https://teachers.mon.bg.

Всички обучаващи организации, които имат одобрени програми могат да влязат в новата платформа с потребителско име и парола, използвани в системата ИРОПК https://rq.mon.bg

В платформата е включена и Дейност 2 - Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени.

С цел да бъдат прехвърлени данните от досегашната информационна система https://teachers.mon.bg достъпа до функционалностите за заявяване на обучения и сформиране на групи в нея ще бъде преустановен считано от 23.04.2021 г.

Scroll to Top