Новини

На вниманието на педагогическите специалисти!

07/11/2018 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес - 07.11.2018 г. информационната система е отворена за участието Ви в краткосрочни обучения по дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Вашето желание за участие в обученията можете да заявите след влизане с профила си в системата. Заявяването на желаната от Вас програма става по следния начин:
1. Посочвате „код по Админ" на образователната институция по настоящата Ви месторабота като педагогически специалист по трудов договор. Посоченият от Вас код на месторабота определя региона, в който ще бъдете включени за обучения по проекта за избраната от Вас програма.
2. Извършвате избор на програма, в която желаете да се обучавате, в едно тематично направление.
Информация за сформирана група за провеждане на обучението по избраната от Вас програма ще получавате през системата.
Моля да имате предвид, че за настоящата кампания ще можете да направите само един избор на програма.

От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top