Новини

Квалификация на учители от СУ "Св. св. Кирил и Методий" -гр. Златарица

24/07/2019 | Публикувано от: Експерт

В периода 03.07.-05.07.2019 г. се проведе квалификация на педагогически специалисти от СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Златарица на тема "Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция" в гр. Троян по проект BG 05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Обучението обхвана следните теми: Комуникация учител – ученик; Управление на класната стая; Комуникация учител - родител. Успешната родителска среща; Изготвяне на интерактивни и иновативни презентации, и техники за презентиране. Учителите обогатиха знанията и уменията си за по-ефективна работа с подрастващите и техните родители. Проведеният курс допълни методите за комуникация на педагогическите специалисти с родителите, за да може да се отговори на непрекъснато нарастващите нужди на подрастващото поколение.

квалификация
Scroll to Top