Новини

👉 ВАЖНА информация за автоматично издаване на Удостоверения за обучения по Дейност 1 по проект КПРПС!!!

02/08/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че екипът на проект КПРПС извърши промени в образеца на Удостоверението за придобиване на квалификационни кредити, който се генерира автоматично от информационната система на проекта. Промените са, както следва : 1. Коригиран е зададения формат за отразяване на датите, съгласно приетия стандарт в България. 2. В Удостоверението за поле "организационна форма" автоматично излиза текста "квалификационен курс", а не форма за провеждане - "присъствена или частично присъствен форма" . 3. В образеца е добавено поле "Място на раждане" с опция за попълване, тъй като в платформата не се предвижда и съответно няма данни за място на раждане на лицето. Следва да имате предвид, че когато се натисне бутона за печат, излиза възможност за печат на принтер или PDF - тази функция е без промяна, но самият прозорец трябва да се затвори (отказ от принтиране), за да остане страницата зад него. След това на екрана се появява поле за въвеждане на място на раждане, което не е в рамка, с оглед да не излезе рамката при печат (Забележка: има балонче за напомняне). След въвеждане на текста, се натиска десния бутон на мишката, за да се зададе функция за принтиране. С уважение, От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top