Новини

Съобщение: Обнародвана е Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.

08/08/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги, Екипът на проект КПРПС, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г, Ви уведомява, че считано от 02.08.2019 г. е в сила Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Бърз достъп до Наредбата можете да получите на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=70CCEB78C2D4A46083123A6D5E224B5B?idMat=140012 Следва да имате предвид, че новата Наредба 15 от 2019 г. не променя условията за изпълнение на проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" с конкретен бенефициент - МОН. Относимите към проекта промени своевременно ще бъдат отразени в инф.система от страна на екипа за организация и управление на проекта. С уважение, Екипът на проект КПРПС

Нова Наредба
Scroll to Top