Новини

Важно пояснение

15/11/2018 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Моля да имате предвид, че Информационната система teachers.mon.bg подпомага САМО проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Повече информация за проекта можете да прочетете на следния линк тук.

В допълнение на изложеното по-горе Ви уведомяваме, че по този проект не се финансират дейности, чрез които педагогическите специалисти да могат да придобиват допълнителна квалификация или допълнителна специалност.

С уважение,

Екипът на проект КПРПС

Scroll to Top