Новини

Указания за отчитане на обученията по Дейност 1

28/11/2018 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че екипът на проекта изготви Указания за отчитане на обученията по Дейност 1 по проекта, които са публикувани в секция "Полезни документи", достъпна след вход в системата. Указанията са добавени в пакета отчетни документи. Моля да имате предвид, че екипът актуализира образеца на "Таблица - микроданни", който също е добавен в пакета отчетни документи. С уважение, От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top