Новини

Обучение на 20 педагогически специалисти по Проект BG05M2OP001-2.010-0001

04/12/2018 | Публикувано от: Експерт

Обучение в 5 ОУ "Иван Вазов" на 24.11.2018г. Темата е "Внедряване облачни технологии като средство за решаване на образователни задачи"

Обучение в 5 ОУ на 24.11.2018г.
Scroll to Top