Новини

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

07/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 16.12.2018 г. във 2. СУ "Акад. Емилиян станев" се проведоха квалификационни обучения по темите: 1. „Видове превенции и интервенции. Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая, как да действа?“ 2. „Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда“ По време на семинарите се квалифицираха общо 49 педагогически специалисти. Обучители бяха проф. д-р Янка Тоцева и г-жа Мая Митева от Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти.

2. СУ "Акад. Емилиян Станев", гр. София
Scroll to Top