Новини

Проведено обучение по проект КПРПС в 112 ОУ "Стоян Заимов", гр. София

17/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 15.12.2018г. В 112 ОУ "Стоян Заимов", гр. София, се проведе обучение по проект КПРПС на тема: „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивни методи в съвременния образователен процес."По тематично направление № 1 – Иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати с продължителност – 16 /шестнадесет/ акад. часа. Участваха 25 педагогически специалисти. Успешно завършилите получиха Удостоверение и по 1 квалификационен кредит.

Проведено обучение в 112 ОУ
Scroll to Top