Новини

Проведено обучение по проект КПРПС в Първа английска езикова гимназия

22/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 21 и 22.12.2018 година в Първа английска езикова гимназия беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "Практически модели и успешни примери от системата за образование на развити страни - членки на ЕС. Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики" от обучителната организация ИНТЕРНЕТ ПИАР ЕООД гр. СОФИЯ

Обучение
Scroll to Top