Новини

Проведени обучения в 25 ОУ "Д-р П.Берон", гр.София

22/01/2019 | Публикувано от: Експерт

На 08.12.2018 година в 25 ОУ "Д-р П.Берон" беше проведено обучение на педагогически персонал по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема:"Интерактивни педагогически технологии и методи на работа в реална и дигитална среда". Бяха обучени 23 педагогически специалисти.

Работна атмосфера
Scroll to Top