Новини

На вниманието на директорите на училища и детски градини към РУО - София-град!

22/10/2018 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на проекта Ви уведомява, че регистрацията на училищата и детските градини - самостоятелни възложители на обученията по дейност 1 на проекта се извършва чрез избор от меню "Регистрация", подменю "Регистрация на училище/детска градина като възложител на обучение" в информационната система на линк: https://teachers.mon.bg/. За целта е необходимо да посочите код по Админ на образователната институция.
Под "самостоятелни възложители" по проекта се разбират тези институции, които могат да сформират групи от минимум 15 лица от щатния педагогически състав на училището или детската градина. Максимално допустимият брой участници в група е 25 обучаеми лица. Определянето като "самостоятелни възложители" става след съгласуване с Началника на РУО - София-град.

Системата ще бъде инициализирана с данни за допускане на училища и детски градини по предварително съгласуван списък, който ще бъде импортиран на 22.10.2018 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към екипа на проекта на ел. поща с адрес: [email protected]

С уважение,
От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top