Новини

Публикувана ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

27/03/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в секция „Полезни документи“ е публикувана Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ - версия 2 от 2019 г.
Инструкцията е достъпна за всички регистрирали се в Информационната система на педагогическите специалисти участници в проекта. Същата има за цел да осигури координацията и взаимодействието между Министерството на образованието и науката, РУО, училищата, детските градини и изпълнителите на дейности по проекта. Инструкцията представя процесите за реализиране на проекта и определя правилата и изискванията за неговото изпълнение, управление и отчитане.

С уважение,
От екипа на проект КПРПС

Scroll to Top