Новини

Национална програма "Мотивирани учители"

23/04/2019 | Публикувано от: Администратор

Чрез националната програма "Мотивирани учители" Министерството на образованието и науката създава възможности за опитни специалисти да докажат своя професионализъм в трудна и специфична среда и да допринесат за одобряване качеството и ефективността на образованието, както и за бъдещото развитие на училищата, да приложат своя опит и да мултиплицират работещите практики за постигане на резултати с учениците.

Програмата включва три дейности:
Дейност 1. Мотивирани и опитни педагогически специалисти по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии.
Дейност 2. Специалисти с висше образование с ОКС „магистър“ без професионална квалификация "учител" и без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.
Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация "учител по математика", "учител по физика и астрономия", "учител по информатика", "учител по информационни технологии", "учител по чужд език" и "учител по религия".

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт на дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: [email protected]

Срок за кандидатстване:
Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164 , e-mail: [email protected]

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: [email protected]

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи - 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието (РУО)
Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 68 , e-mail: [email protected]

Scroll to Top