Новини

На вниманието на Възложителите на обучения по Дейност 1 по проект КПРПС!!!

23/04/2019 | Публикувано от: Администратор

Уважаеми колеги,
Във връзка с организирането и провеждането на изнесени обучения, включващи логистика, трябва да имате предвид, че мястото на провеждане на обучението не е задължително да съвпада с региона на Възложителя - РУО или с населеното място по регистрация на училището или детската градина.

При сформиране на група в информационната система на проекта, трябва да отбелязвате област, община и населено място на Възложителя, а в полето за адрес - да посочвате точния адрес (град, улица №, хотел), на който ще се проведе обучението.

Моля, вижте приложения пример (снимка на екрана).

С уважение,
Екипът на проект КПРПС

Пример за отразяване в инф.система
Scroll to Top