Новини

Списък на образователни институции от област Пловдив самостоятелните възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1

25/04/2019 | Публикувано от: Експерт

№ Код по Админ Име на образователната институция Населено място Община 1 1601302 СУ "Христо Проданов" Карлово Карлово 2 1690305 ДГ "Елица" Пловдив Пловдив 3 1603708 СУ "Христо Смирненски" Хисаря Хисаря 4 1690343 ОУ "Елин Пелин" Пловдив Пловдив 5 1601363 ПГ "Ген. Владимир Заимов" Сопот Сопот 6 1690510 ДГ "Малина" Пловдив Пловдив 7 1601305 ОУ "Райно Попович" Карлово Карлово 8 1602314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров" Първомай Първомай 9 1690341 ОУ "Васил Петлешков" Пловдив Пловдив 10 1690273 ПГ по транспорт "Гоце Делчев" Пловдив Пловдив 11 1690345 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Пловдив Пловдив 12 1690611 ДГ "Червената шапчица" Пловдив Пловдив 13 1690109 ДГ "Майчина грижа" Пловдив Пловдив 14 1601403 СУ "П. Р. Славейков" Кричим Кричим 15 1690443 ОбУ "Йордан Йовков" Пловдив Пловдив 16 1690148 ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив Пловдив 17 1690272 ПГАСГ "Арх. Камен Петков" Пловдив Пловдив 18 1690515 ДГ "Осми март" Пловдив Пловдив 19 1690607 ДГ,,Кремена" Пловдив Пловдив 20 1690245 ОУ „Димчо Дебелянов“ Пловдив Пловдив 21 1690645 СУ "Черноризец Храбър" Пловдив Пловдив 22 1690175 НТГ - Пловдив Пловдив Пловдив 23 1602502 ОУ "Христо Ботев" Раковски Раковски 24 1690346 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив Пловдив 25 1690247 СУ "Найден Геров" Пловдив Пловдив 26 1690642 СУ "Димитър Матевски" Пловдив Пловдив 27 1690176 ПГО "Ана Май" Пловдив Пловдив 28 1602907 СУ "Отец Паисий" Стамболийски Стамболийски 29 1602504 ОУ "Отец Паисий" Стряма Раковски 30 1601709 ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" Калековец Марица 31 1600105 ОУ "Никола Вапцаров" Асеновград Асеновград 32 1690179 ПГ по битова техника Пловдив Пловдив 33 1690447 СУ "Пейо Кр. Яворов" Пловдив Пловдив 34 1690153 ХГ "Св. Св. Кирил и Методий Пловдив Пловдив 35 1690150 СУ "Любен Каравелов" Пловдив Пловдив 36 1690152 ОУ "Княз Александър I" Пловдив Пловдив 37 1690442 ОУ "Димитър Димов" Пловдив Пловдив 38 1690549 СУ "Константин Величков" Пловдив Пловдив 39 1601361 ПГЖПТ "Христо Смирненски" Карлово Карлово 40 1601301 СУ "Васил Левски" Карлово Карлово 41 1690177 ПГВАД "Христо Ботев" Пловдив Пловдив

Scroll to Top