Новини

Списък на образователните институции в област Русе, които са определени да бъдат самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1

28/08/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка със стартиране и провеждане на кампания 2. за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2019 г., РУО – Русе определи следните образователни институции да участват като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1:  Основно училище „Ангел Кънчев“ – Русе  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе  СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Две могили  ДГ "Радост" - Русе  ДГ "Червената шапчица" - Русе

Scroll to Top