Новини

Списък на училищата от област Кюстендил, самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, кампания 2

02/05/2019 | Публикувано от: Експерт

Във връзка с провеждане на Дейност 1 по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП НОИР 2014-2020, кампания 2 с период на изпълнение до 31.08.2019 г., за самостоятелни възложители на краткосрочни обучения в област Кюстендил са определени следните 11 училища: Основно училище „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница, Основно училище „Христаки Павлович“ – гр. Дупница, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, Основно училище „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил, Шесто Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил, Седмо Основно училище „Ильо Войвода“ – гр. Кюстендил, Природоматематическа гимназия „Проф.Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил и Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня.

самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1
Scroll to Top